Berna fizisko audzinasanu

https://bio-in.eu/lv/

ATEX direktīva ir fakts, kura svarīgais mērķis ir to teritoriju aizsardzība, kurām draud sprādziens. Šī direktīva attiecas uz visām ierīcēm un aizsargpasākumiem, kas var izraisīt metāna vai ogļu putekļu eksploziju dabīgās vai zemas spiediena operācijās. Šī direktīva ir īpaši svarīga kā pierādījums raktuvēm, kur tas rada ļoti lielu eksplozijas risku.

Šis fakts regulē attiecīgo ierīču atex prasības. Tomēr jāatzīmē, ka šīs ir vispārīgas prasības, kuras var izstrādāt ar citiem dokumentiem. Tomēr jāatceras, ka īpašās prasības jebkurā sistēmā nevar atšķirties no informācijas.Dzērieni no atex prasībām ietver nepieciešamību pārbaudīt un marķēt ierīci vai aizsardzības sistēmu attiecībā uz atbilstību drošības prasībām. Šādu pārbaudi veic paziņošanas institūcija, un visām ierīcēm jābūt marķētām ar CE marķējumu, kam jābūt visiem redzamam. CE marķējums ir paredzēts, lai ietekmētu lietošanas drošību, veselības aizsardzību un vides aizsardzību.Turklāt trauki un aizsardzības sistēmas ir jāaprīko ar Ex marķējumu - tas ir, īpašs sprādziendrošības marķējums.Gan ierīces, gan aizsardzības metodes, kas darbosies / atradīsies metāna un ogļu putekļu sprādziena bīstamības tuvumā, jāsagatavo saskaņā ar tehnisko informāciju. Tie tiek sniegti analīzes platformā par iespējamiem bojājumiem darba laikā. Mūsdienīgi ir jāizveido gan tīmekļa vietne, gan komponenti.Iekārtas, aizsargsistēmas, detaļas, sastāvdaļas jālieto ar tādiem produktiem, kurus tos nekādā veidā nevar pievienot aizdedzei. Tas norāda, ka tie nevar būt uzliesmojoši, kā arī nevar ieiet ķīmiskā reakcijā ar sprādzienbīstamu saturu. To sauc par to, ka tie nekādā veidā nevar ietekmēt sprādziena aizsardzību. Tiem ir jābūt izturīgiem pret koroziju, nodilumu, elektrību, mehānisko izturību un temperatūras ietekmi.Galu galā ATEX direktīva galvenokārt ir vērts augt un aizsargāt cilvēku veselību.