Degvielas uzpildes stacijas spradziena bistamibas zona

https://puro-salin.eu/lv/

ATEX direktīva (Atmosphères Explosibles, saukta arī par Direktīvu 94/9 / EK, ir Eiropas Savienības regula, kas nosaka pamatprasības izstrādājumiem, kas paredzēti izmantošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē. Lielākā daļa mašīnu un aprīkojuma, ko izmanto akmeņogļu raktuvēs, ir populāras ar metāna un ogļu putekļu eksplozijas briesmām, un ATEX direktīva attiecas uz instrumentiem un aizsardzības stiliem, kas paredzēti pārstrādei no attāluma, kas pakļauts eksplozijas riskam. Arī līdz pēdējam brīdim drošības noteikumi konkrētās Eiropas Savienības valstīs bija savstarpēji dalīti, kas ievērojami traucēja brīvu preču apmaiņu starp dalībvalstīm.Pēdējā iemesla dēļ tika izveidota vienojošā ATEX direktīva, kas vienoja pašreizējos noteikumus un ievērojami atviegloja produktu apriti Eiropas piekrišanā. Īstenojot Romas līguma 100.a panta noteikumus, vissvarīgākais ATEX direktīvas punkts ir garantēt preču brīvu apriti, nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību pret sprādzieniem. Attiecībā uz ierīcēm, kas paredzētas karjerai sprādzienbīstamās zonās, 1994. gada 23. martā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome izdeva ATEX direktīvu 94/9 / EK, kuru es stāju spēkā 2003. gada 1. jūlijā. Turklāt 1999. gada 16. decembrī tika pieņemta Direktīva 1999/92 / EK ATEX137 (saukta arī par ATEX LIETOTĀJIEM, kuras grozījums attiecas uz prakses minimālajām drošības prasībām, kas attiecas uz sprādzienbīstamas atmosfēras risku. ATEX direktīva 94/9 / EK sāka stāties līdz 2003. gada 1. jūlijam un aizstāja iepriekšējās Vecās pieejas direktīvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK.

CE marķējums (franču valodā: Conformité Européennesertifikācijas iestādes identifikācijas numurssprādziendrošs simbolssprādziena grupaierīces kategorijaaizsardzības pret sprādzienu tipssprādziena apakšgrupatemperatūras klase

Mēs iesakām Atex apmācību