Restoranu aprikojuma nolietojuma likme

ATEX direktīva, kas pazīstama arī kā Jaunās pieejas direktīva, ir fakts, kura galvenais mērķis ir tuvināt Eiropas Savienības dalībvalstu likumus aizsardzības sistēmās un ierīcēs, kuras tiek izmantotas metāna vai ogļu putekļu apdraudētās vietās.

https://nonacn.eu/lv/

Pirmkārt, šis princips nosaka galvenās drošības prasības, plašas produktu jomas un arī veidus, kā pierādīt atbilstību piemērojamajām drošības prasībām.Principā Eiropas standartiem ir liela vērtība, kas sīki apraksta tehniskos veidus, kā pierādīt atbilstību drošības prasībām. Līdz ar noteikumu, ja materiāls ir identisks detaļai, tiek pieņemta tā sadarbība ar pirmajām drošības prasībām.Kopējās atex prasības iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas ieviestas potenciāli sprādzienbīstamās zonās, ir apskatītas direktīvas II pielikumā. Mēs runājam par vispārējām prasībām, materiālu izvēli, domāšanu un uzbūvi, iespējamiem aizdegšanās avotiem, ārējas ietekmes radītiem draudiem, prasībām pret drošības ierīcēm un prasību integrāciju, kas nodrošina sistēmas drošību.Kā ieteikts, ražotājam ir jāatceras novērst piederumu no sprādzienbīstamas vides radīšanas un aizsardzības pasākumus, novērst sprādzienbīstamas atmosfēras aizdegšanos, apspiest vai ierobežot sprādzienu.Iekārtām un aizsardzības sistēmām vajadzēja būt tieši konstruētām, lai pienācīgi novērstu sprādziena iespējamību. Jāizstrādā ar zinātnes tehniskajām zināšanām. Un ierīču daudzumiem un komponentiem jādarbojas stabili un kopā ar ražotāja ieteikumiem.Katrai ierīcei, aizsardzības sistēmai un aparātam jābūt ar CE marķējumu.Materiāli, ko izmanto aprīkojuma tīklos vai aizsardzības sistēmās, nedrīkst būt uzliesmojoši. Starp viņiem un atmosfēru nedrīkst būt nekādas reakcijas, kas varētu būt izraisījusi potenciālu sprādzienu.Aprīkojums un aizsardzības pasākumi nedrīkst izraisīt ievainojumus vai citus ievainojumus. Viņiem ir jānodrošina, ka viņu darbības rezultātā nerodas pārmērīgs karstums un radiācija. Viņi nevar radīt elektriskus draudus, kā arī nevar izraisīt bīstamas situācijas.